Начало  ›  Продукти за растителна защита  ›  ХЕРБИЦИДИ  ›  ЗЕНКОР

Продукти за растителна защита

ЗЕНКОР

Продукти за растителна защита  |  Bayer CropScience
Селективен хербицид при домати и картофи срещу широколистни и някои житни плевели
  • Характеристики
  • Контакт
Активно вещество: метрибузин 700 гр/кг
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория: III (трета)
 

Култура

Вредител Доза Момент на приложение Карантинен срок
Картофи Едногодишни широколистни и някои житни плевели
70 - 80 гр/дка
След засаждане преди поникване на културата. 30 дни
Едногодишни широколистни и някои житни плевели
60 - 70 гр/дка
Вегетационно - при 5- 10 см височина на картофите
Домати- безразсадни Едногодишни широколистни плевели
50 гр/дка
Вегетационно във фаза първа цветна китка на културата 30 дни
Домати- разсадни Едногодишни широколистни и някои житни плевели
70 гр/дка
Преди разсаждането на културата 30 дни
Едногодишни широколистни и някои житни плевели
60 - 70 гр/дка
Вегетационно във фаза първа цветна китка на културата
Люцерна-стара Едногодишни широколистни плевели
100 гр/дка
В период на покой на културата 30 дни
 
Механизъм на действие
Зенкор® е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса
 
Препоръки при употреба
• При безразсадни домати, за да се даде по-чист старт на културата, може да се приложиЗенкор® почвено в доза 30 гр/дка и при 5-6ти лист 50 гр/дка.
• Безразсадните домати не бива да се третират преди 4-ти лист заради риск от фитотоксичност.
• Някои нови сортове картофи проявяват чувствителност към по-високи дози метрибузин и производителят на семенния материал дава максималната доза, която може да се прилага. Обикновено тези сортове се третират само почвено с намалени дози.
• За разширяване на спектъра срещу житни плевели Зенкор® може да се смесва с Фуроре® Супер при вегетационно приложение.

Предимства
• Висока селективност – може да се прилага както почвено, така и вегетационно;
• Широк спектър на контролирани плевели – широколистни и някои житни плевели;
• Гъвкавост на приложение – преди или след поникване на културата.
  
Влияние на климатичните фактори
• Да не се прилага при температури над 25° С.
 
Смесимост
Зенкор® е смесим с някои хербициди за разширяване спектъра на действие. Такива са бентазон, просулфокарб. Смесването с Фуроре® Супер разширява спектъра срещу житни плевели при вегетационна употреба.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
След приложение на Зенкор® при картофи няма риск за следващите в сеитбооборота култури. След ранни картофи като втора култура може да се сеят житни, моркови и грах при условие, че се направи дълбока обработка на почвата.
 

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЯЗДАЧ
с. Яздач, обл. Стара Загора GPS координати: 42.291732, 25.476855 тел: 042 / 600 171
АГРОМАГАЗИН И СКЛАД НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, Коньовско Шосе GPS координати: 42.506028, 26.041212
БУЛАГРО ЦЕНТЪР Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш, Околовръстен път GPS координати: 43.370645, 25.643536 Телефони за контакт: 0888 276 949 - селскостопанска техника 0888 538 136 - магазин за резервни части 0882 706 086 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. Антон Стоянов 8 GPS координати: 43.589618, 27.819890 тел. 0888 560 976
БУЛАГРО ЦЕНТЪР МОНТАНА
гр. Монтана, Индустриална Зона Север, ул. "Диана" 53 GPS координати: 43.409713, 23.239466 тел. 0885 433 500
Пепа Митева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Чирпан тел. 0889504449
Димитър Господинов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0888574954
Стоян Стоянов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0885204088
Веселина Георгиева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Нова Загора тел. 0888571298
Светослав Кръстев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол тел. 0888543817
Радостина Батанова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - юг тел. 0889622784
Янчо Стоев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - север тел. 0882460551
Павлина Морова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Търговище тел. 0887922888
Жана Баева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Силистра тел. 0882406059
Мустафа Билял
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Разград тел. 0885060060
Йордан Маринов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Русе тел. 0888413351
Николай Николов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Велико Търново тел. 0882706086
Петър Тодоров
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Северозападен тел. 0885567994
Дарина Алексиева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион София тел. 0888029901
Ралица Енева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол 2 тел. 0889508388
Мирослава Иванова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Добрич тел. 0884666635
Илияна Лалова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен тел. 0886665020
Цветко Янев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен 2 тел. ​0889354989
Стилияна Петкова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Монтана тел. 0884867449 Ел. поща: s.petkova@bulagro.com
Даниел Петров
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Русе 2 тел. 0​889351837