Начало  ›  Продукти за растителна защита  ›  ХЕРБИЦИДИ  ›  ПАСИФИКА

Продукти за растителна защита

ПАСИФИКА

Продукти за растителна защита  |  Bayer CropScience
Вегетационен селективен хербицид от групата на сулфунилуреите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели в пшеница
  • Характеристики
  • Контакт
Активно вещество: 30 г/кг мезосулфурон-метил; 10 г/кг йодосулфурон-метил натриева сол и 90 г/кг антидот (мефенпир-диетил)
Формулация: водоразтворими гранули – ВГ
Категория: III (трета)

Култура

Вредител Доза Момент на приложение Карантинен срок
Пшеница Едногодишни житни и някои широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4-Д,
МЦПА плевели при пшеница.
35 г/дка + 70 мл/дка
прилепител БИОПАУЪР
Вегетационно, от 3-ти лист до средата на братене на житните плевели, и 2-3 до 6 лист на широколистните плевели. От 3-ти лист до фаза второ коляно на културата. не се налага
 
Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури. Минимално количество Пасифика®ВГ може да причини повреди, ако попадне върху чувствителни култури, като рапица, слънчоглед, зеленчуци и овощни.
 
Смесимост
Пасифика® ВГ е смесим с използвани в практиката фунгициди (но не и с фунгициди, съдържащи карбендазим и минерални масла) и инсектициди. Преди смесването му с друг продукт предварително да се направи тест за съвместимостта им в отделен съд и за проява на фитотоксичност върху пшеницата.
 
Препоръки при употреба
• При основно заплевеляване с див овес и райграс Пасифика® ВГ се прилага самостоятелно с Биопауър.
• При тежко заплевеляване с лепка и паламида се препоръчва смесване с половин дозаСекатор® ОД, т. е. Пасифика® ВГ 35 гр + Секатор® ОД 5 мл/дка + Биопауър 70 мл/дка. 
• Пасифика® да не се прилага при овес и ечемик!!!
• Оптималният срок за приложение е през пролетта след зимния покой до края на братене на културата. Ако есента е топла и продължителна и житните плевели са в голяма плътност, може да се наложи третиране още тогава. Пасифика® е безопасен за културата и при двукратна употреба наесен и пролет.
• Плевелите най-добре се контролират, когато са между 2-ри и 6-ти лист.
• Специално срещу паламида да се приложи когато е висока 10-15 см.
• Ниските температури преди или след приложение не намаляват действието на продукта, но забавят инициалния ефект.
• Да не се третират културите, ако са под влияние на някакъв стресов фактор, като замръзване, горещини, нападение от болести и неприятели, полягане, предизвикано.
 
Спектър на действие
Пасифика® контролира следните плевели:
       
  Житни плевели . едногодишна метлица, ветрушка, див овес, людовиков овес, полска лисича опашка, райграс, обикновена метлица.
       
   
Широколистни плевели
  овчарска торбичка, обикновена лепка, колендро, обикновен щир, обикновено огнивче, див мак, врабчова звездица, персийско великденче, полска теменуга, полско подрумче, черен синап, бяла куча лобода, петниста бударица, стъблообхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва, лайка същинска, пача трева, прасковолистно попериче, полско лютиче, дива ряпа, едног. репник, венерин гребен, птича глушина, пролетен фий и паламида.
       
 
Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури/Ротация на културите
След приложение на Пасифика® ВГ и след прибирането на пшеницата, е възможно да се засеят всякакви есенни и пролетни култури. Ако пшеницата е третирана с Пасифика® ВГ и е инцидентно унищожена (вследствие на буря, замръзване, наводнение и др.), е възможно да се засее след оран с дълбочина 25 см и 15 дни след третирането твърда или мека пшеница.
 
Екотоксичност
Пасифика® е токсичен за риби и водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да се вземат всички предпазни мерки, да не попадне препарат във водоизточници, отточни води и водоеми.

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЯЗДАЧ
с. Яздач, обл. Стара Загора GPS координати: 42.291732, 25.476855 тел: 042 / 600 171
АГРОМАГАЗИН И СКЛАД НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, Коньовско Шосе GPS координати: 42.506028, 26.041212
БУЛАГРО ЦЕНТЪР Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш, Околовръстен път GPS координати: 43.370645, 25.643536 Телефони за контакт: 0888 276 949 - селскостопанска техника 0888 538 136 - магазин за резервни части 0882 706 086 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. Антон Стоянов 8 GPS координати: 43.589618, 27.819890 тел. 0888 560 976
БУЛАГРО ЦЕНТЪР МОНТАНА
гр. Монтана, Индустриална Зона Север, ул. "Диана" 53 GPS координати: 43.409713, 23.239466 тел. 0885 433 500
Пепа Митева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Чирпан тел. 0889504449
Димитър Господинов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0888574954
Стоян Стоянов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0885204088
Веселина Георгиева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Нова Загора тел. 0888571298
Светослав Кръстев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол тел. 0888543817
Радостина Батанова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - юг тел. 0889622784
Янчо Стоев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - север тел. 0882460551
Павлина Морова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Търговище тел. 0887922888
Жана Баева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Силистра тел. 0882406059
Мустафа Билял
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Разград тел. 0885060060
Йордан Маринов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Русе тел. 0888413351
Николай Николов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Велико Търново тел. 0882706086
Петър Тодоров
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Северозападен тел. 0885567994
Дарина Алексиева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион София тел. 0888029901
Ралица Енева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол 2 тел. 0889508388
Мирослава Иванова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Добрич тел. 0884666635
Илияна Лалова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен тел. 0886665020
Цветко Янев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен 2 тел. ​0889354989
Стилияна Петкова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Монтана тел. 0884867449 Ел. поща: s.petkova@bulagro.com
Даниел Петров
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Русе 2 тел. 0​889351837