Начало  ›  Семена  ›  ЦАРЕВИЦА  ›  ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА PIONEER

Семена

ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА PIONEER

Семена  |  Pioneer
Предлагаме ви богат избор от царевични хибриди на Dupont Pioneer
 • Характеристики
 • Контакт
ХИБРИД FAO ВИД РАСТЕНИЯ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ НА ДЕКАР ОПИСАНИЕ
 P8523 260  РАНЕН неполивни - 6500

поливни - 8800

 • Най-ранният хибрид на Пионер в група 200 по ФАО
 • Отлично съотношение между добив и изпускане на влага след достигане на физиологична зрелост
 • Висок потенциал за добив
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1062°С
 • Препоръки за ползване:
 • Като втора култура
 • За райони със силно изразено засушаване след цъфтеж
P8812 290 РАНЕН

неполивни - 6500

поливни - 8800

 • Отлично съотношение добив - изпускане на влага
 • Много висока толерантност към цветна главня
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1097°С
 • Като втора култура
 • Сигурен добив при силно засушаване във втора половина на вегетацията 
Р8816 300 РАНЕН

неполивни - 6500

поливни - 8800

 • Ранен хибрид за производство на зърно с много добри агрономически характеристики
 • Р8816 показа най-високите добиви в началото на група ФАО 300 при изпитването в нашите опитни полета за разработване на нови продукти
 • Добра толерантност към ниски температури при поникване
 • Подходящ за много ранно прибираме. Освен това е добър избор и за късна сеитба
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1109°С
 • За втора култура
 • За сигурен добив при силен стрес от суша на неполивни условия
 P9175 330  РАНЕН неполивни - 6400

поливни - 8800

 • Ранен хибрид от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия
 • Отлично съчетание между висок добив и бързо изпускане на влагата при узряване
 • Балансирана коренова система
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1144°С
 • Препоръки за ползване:
 • При суша и оптимален воден режим
 • Подходящ за отглеждане във всички райони на страната
 P9363 340  РАНЕН неполивни - 6400

поливни - 8800

 • Ранен хибрид с висок потенциал за добив
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Силно развита коренова система
 • Стабилен добив при различни климатични условия
 • Подходящ за райони със силно изразено засушаване в периода на цъфтеж
P9074 350 РАНЕН

неполивни - 6400

поливни - 8900

 • Високодобивен хибрид 
 • Бързо отделя влагата след достигане на физиологична зрялост
 • Понася добре висока температура във фазите на цъфтеж и наливане на зърното
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1167°С
 • Подходящ за райони със силно засушаване в периода на цъфтеж
 P9578 360   РАНЕН

неполивни - 6300

поливни - 8800 

 • Добре компенсира ниска гъстота
 • Отделя бързо влагата след физиологична зрелост
 • Висока толерантност към цветна главня
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1178°С
 • Препоръки за ползване:
 • Много подходящ за полета с изразен воден дефицит през вегетацията
 • Да се включва в сортовата структура със среднокъсни хибриди
Р9241 370 РАНЕН

неполивни - 6500

поливни - 8800

 • Голям интерес от страна на фермерите, поради изключителното му представяне не само на демо полета, но и в масови посеви
 • Един от водещите хибриди в късния сегмент на група ФАО 300 и същевременно не отстъпва по добиви на хибридите от по-горната група по ФАО
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1190°С
 • Основен хибрид във втората половина на група 300 по ФАО за постигане на максимален добив
 P9486 380  РАНЕН  

неполивни - 6400

поливни - 8800 

 • Отличен избор при високи температури по време на цъфтеж и в периода на наливане на зърното
 • Притежава изключително добра устойчивост на засушаване
 • Благоприятно съотношение добив/изпускане на влага
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1190°С
 • Подходящ за райони със силно изразен стрес от засушаване
Р9415 380 РАНЕН

неполивни - 6400

поливни - 8800 

 •  Бързо отдаване на влага след физиологична зрелост
 • Притежава изключително добра устойчивост на засушаване
 • Отличен фитосанитарен профил
 • Мощна коренова система
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1190°С
 • Подходящ за интензивно производство на царевица за зърно
Р9537 390 РАНЕН

неполивни - 6400

поливни - 8900

 • Нов високодобивен хибрид с отлични агрономически характеристики
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Отлична сухоустойчивост
 • Много добра толерантност към северен листен пригор
 • Отлично съотношение височина на растението / височина на залагане на кочана
 • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1202°С
 • Подходящ за производство на царевица за зърно и силаж втора култура
 P9721 410  СРЕДНО РАНЕН

неполивни - 6300

поливни - 8600 

 • Средно ранен хибрид в началото на ФАО 400
 • Високодибивен, с ранно развитие, което го прави подходящ за ранна сеитба
 • Добра устойчивост на засушаване
 • Запазва продължително време зелена листната маса
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1213°С
 • За максимален добив в група 400 по ФАО при поливни и неполивни условия
Р9900 420 СРЕДНО РАНЕН

неполивни - 6300

поливни - 8800

 • Нов хибрид за зърно с висок потенциал за добив в група ФАО 400
 • Има ранен цъфтеж и отлична способност за изпускане на влагата
 • Изключителна толерантност към суша
 • Напълно пригоден за климатичните условия в България
 • Понася добре високи температури по време на цъфтеж
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1225°С
 • За райони с трайно засушаване в периода на наливане на зърното
 PR37F73 430  СРЕДНО РАНЕН неполивни - 6000

поливни - 8500 

 • Широко адаптивен към условията на средата хибрид
 • Добрата толерантност на засушаване допринася за получаване на стабилни добиви при климатични аномалии
 • Показва отлична способност за бързо отделяне на влагата след физиологична зрелост
 • Притежава здраво стъбло и толерантност към цветна главня
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С.
 • За максимални добиви при неполивни условия
Р9903 430 СРЕДНО РАНЕН

неполивни - 6300

поливни - 8900

 • Отлично съотношение добив / изпускане на влага след достигане на физиологична зрялост
 • Подходящ да замени 37N01 и 37F73 в районите, където хибридите са добре аклиматизирани
 • Много добра сухоустойчивост
 • Добре балансирано растение
 • Ранен цъфтеж
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С
 • За максимални добиви при сухи и оптимални условия
 • За райони със силно изразен дефицит при наливане на зърното
 P9911 435  СРЕДНО РАНЕН

неполивни - 6100

поливни - 8700

 • Хибрид от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®
 • Ново поколение хибрид на Пионер с висок потенциал за добив
 • Много добра сухоустойчивост.
 • Показва отлична способност за бързо отделяне на влагата след физиологична зрелост
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С
 • Препоръки за ползване:

 • При суша и оптимален воден режим

 • Подходящ за отглеждане във всички райони на страната

P0312 440 СРЕДНО РАНЕН неполивни - 6100

поливни - 8500

 • Много добро съотношение на височина на растението към височина на залагане на кочана
 • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С
 • За максимален добив при оптимални и сухи условия на развитие
Р0023 450 СРЕДНО РАНЕН

неполивни - 6100

поливни - 8700

 • Най-добрият от новоразработените продукти на Пионер в средата на група ФАО 400
 • В сравнение с останалите хибриди в група ФАО 400 неговото зърно най-бързо изпуска влагата след достигане на физиологична зрелост - подобно на хибридите от група ФАО 300
 • Растението има балансирана структура и добра толерантност през периодите на цъфтеж и наливане на зърното
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1248°С
 • За максимален добив и ниска влага при жътва
 P0412 510  СРЕДНО КЪСЕН

неполивни - 5900

поливни - 8700

 • Най-високият добивен потенциал в групата си на ранозрелост
 • Има изключително добро представяне и при суша, и при нормални условия
 • Задължително участва в силажното портфолио от хибриди във всички райони на страната с надморска височина до 650 м.
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1294°С
 • За производство на зърно при неполивни условия и на силаж при поливни
 • При отглеждане за силаж да се завиши посевната норма с 15%
 P0216 480  СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН

неполивни - 6000

поливни - 8700

 • Optimum® AQUAmax® хибрид
 • Отличен потенциал за добив
 • Ниска влага при прибиране
 • Отлична сухоустойчивост
 • Много бързо изпускане на влага от зърното след достигане на физиологична зрелост, поради отворените обвивни листа на кочана
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1271°С
 • Препоръки за ползване:
 • При суша и оптимален воден режим
 • Подходящ за отглеждане във всички райони на страната
 • За производство на биоетанол
PR35F38 520 СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН неполивни - 7900

поливни - 8400

 • Хибрид, отличаващ се с висок потенциал за добив и добри агрономически показатели
 • Способността му да пониква при стресови условия го прави широко адаптивен
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1306°С
 • Препоръки за ползване:
 • За производство на биоетанол
 • Подходящ за много ранна сеитба
 • За райони с изразено засушаване в началото на вегетацията
P0937 570 СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН

неполивни - 5600

поливни - 8000

 • Много висок добив на зърно при поливни условия
 • Бързо отдаване на влагата от зърното след физиологична зрелост
 • Устойчив на стъблено и кореново полягане
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1352°С
 • За производство на зърно при поливни условия
 • Подходящ за много ранна сеитба
 P1114 590  СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН

неполивни - 5500

поливни - 7800

 • Хибрид с отличен потенциал за добив на зърно и силаж, при оптимални и стресови условия
 • Много добра толерантност към засушаване
 • Staygreen ефект - много важна характеристика при силажното направление
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1364°С
 • Препоръки за ползване:
 • За производство на биогаз
 • За производство на силаж
 • За максимален добив на зърно при интензивно земеделие
Р1535 660 СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН

неполивни - 5500

поливни - 7800

 • Хибрид с отличен потенциал за добив на зърно и силаж при оптимални условия
 • Много добра устойчивост на цветна главня
 • Стей грийн ефект
 • ∑ t° до физиологична зрелост - 1422°С
 • За производство на биогаз
 • За максимален добив зърно при интензивно земеделие
 • За силаж
 • При отглеждане за силаж посевната норма да се завиши с 15%
 P1063 620  СРЕДНО КЪСЕН И КЪСЕН неполивни - 5700

поливни - 7900

 • Отличен потенциал за добив на зърно и силаж при оптимални и стресови условия
 • Добро покритие на кочана от обвивните листа
 • Формира голям кочан при благоприятни условия
 • Изключително високо енергийно съдържание в силажа, дължащо се на големия брой зърна в кочан
 • Стей-грийн - много важна характеристика при силажното направление
 •  t° до физиологична зрелост - 1387°С
 • За производство на биогаз и за силаж
 • При отглеждане за силаж посевната норма да се увеличи с 15%

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171 0888 00 40 60
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЯЗДАЧ
с. Яздач, обл. Стара Загора GPS координати: 42.291732, 25.476855 тел: 042 / 600 171
АГРОМАГАЗИН И СКЛАД НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, Коньовско Шосе GPS координати: 42.506028, 26.041212
БУЛАГРО ЦЕНТЪР Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш, Околовръстен път GPS координати: 43.370645, 25.643536 Телефони за контакт: 0888 276 949 - селскостопанска техника 0888 538 136 - магазин за резервни части 0882 706 086 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. Антон Стоянов 8 GPS координати: 43.589618, 27.819890 Телефони за контакт: 0884 223 331 - селскостопанска техника 0887 999 614 - магазин за резервни части 0884 666 635 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР МОНТАНА
гр. Монтана, Индустриална Зона Север, ул. "Диана" 53 GPS координати: 43.409713, 23.239466 Телефони за контакт: 0885 433 500 - селскостопанска техника 0889 998 803 - магазин за резервни части 0884 867 449 - продукти за растителна защита, торове и семена
Пепа Митева
Мениджър южна България продукти за РЗ, торове и семена регион Чирпан тел. 0889504449
Димитър Господинов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0888574954
Стоян Стоянов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0885204088
Веселина Георгиева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Нова Загора тел. 0888571298
Светослав Кръстев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол тел. 0888543817
Янчо Стоев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - север тел. 0882460551
Диана Господинова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Бургас - север тел. 0882210055
Георги Ташев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Пловдив и Хасково тел. 0888811750
Павлина Морова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Търговище тел. 0887922888
Жана Баева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Силистра тел. 0882406059
Елена Савова
Търговски представител Продукти за РЗ, торове и семена регион Силистра 2 тел. 0888570493
Мустафа Билял
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Разград тел. 0885060060
Йордан Маринов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Русе тел. 0888413351
Железчо Жечков
Търговски представител селскостопанска техника регион Русе тел. 0887808330
Николай Николов
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Велико Търново тел. 0882706086
Радослав Иванов
Търговски представител селскостопанска техника регион Силистра тел. 0884270110
Илияна Лалова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион София тел. 0882517754
Ралица Енева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Ямбол 2 тел. 0889508388
Мирослава Иванова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Добрич тел. 0884666635
Марина Антонова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен тел. 0886665020
Цветко Янев
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Плевен 2 тел. ​0889354989
Стилияна Петкова
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Монтана тел. 0884867449